แร่คว๊อต หินที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทยากใครเห็นหินที่มีผิวด้านนอกสีน้ำตาลประมาณในรูปนี้ เป็นแร่คว๊อตที่มีปริมาณมากมายมหาศาล
ในภาพนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งคือ มีการตกผลึกเป็นชิ้นเล็ก ๆ แหลมๆ บริเวณโพรง จากการสังเกตลักษณะการตกผลึกแล้ว
แร่คว๊อต น่าจะเข้าไปแทนที่ หินปะการัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกศาสตร์ความเห็น (0)