TOEIC “ภาษาอังกฤษ กับ การเข้าสู่ AEC”


TOEIC "ภาษาอังกฤษ กับ การเข้าสู่ AEC"


อีกไม่กี่เดือนประเทศไทยก็จะต้องเป็นส่วนหนึ่งของ AEC หรือ ASEAN Economic Community (ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน) เพื่อพัฒนาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้มีศักยภาพและเข้มแข็งในทุก ๆ ด้าน ซึ่งหลังจากเราเป็นส่วนหนึ่งใน AEC แล้วภาษาอังกฤษจะมีบทบาทในการติดต่อกับประเทศต่าง ๆ เหล่านี้ หรือแม้กระทั่งการทำงานในประเทศไทย ภาษาอังกฤษก็จะถูกเพิ่มความสำคัญ เนื่องจากตลาดงานในอาเซียนจะเปิดกว้าง การเข้ามาอยู่ในไทยของแรงงานเพื่อนบ้านก็จะหลั่งไหลกันเข้ามา ตลาดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอาเซียนจะเปิดได้อย่างอิสระ สิ่งที่ต้องถามต่อไปคือ หากคนไทยต้องทำงานร่วมกับชาติต่างๆ ใน AEC ทักษะทางภาษาอังกฤษของคนไทยอยู่ในระดับใด และจะแข่งขันกับชาติเพื่อนบ้านได้หรือไม่ เราจะสัมภาษณ์กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษจากสถาบันจุฬาติวเตอร์ ให้อาจารย์ได้ช่วยวิเคราะห์ประเด็นภาษาอังกฤษ กับ การเข้าสู่ AEC ของไทยกัน


อาจารย์คิดว่าหลังจากที่ประเทศไทยเข้าสู่ AEC แล้วภาษาอังกฤษจะเพิ่มความสำคัญมากมั้ยเลยมั้ยค่ะ?

แน่นอนค่ะ จากเดิมภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากอยู่แล้ว ในแง่ของการสื่อสารกับนานาประเทศ เพราะภาษาอังกฤษถือเป็นภาษาสื่อกลางของทั่วโลกในการสื่อสารกัน ยิ่งในปลายปีนี้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ AEC (ASEAN Economic Community) หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งในการตกลงกันของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนคือจะใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สื่อสารในการตกลงทำการค้ากัน ยิ่งเพิ่มความสำคัญให้ภาษาอังกฤษอย่างมาก


แล้วแบบนี้คะแนน TOEIC ซึ่งเป็นคะแนนทดสอบความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของคนทำงาน ก็จะมีความสำคัญมากขึ้นเลยใช่มั้ยค่ะ?

จากความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของภาษาอังกฤษในการค้าขายกับประชาคมอาเซียน คะแนน TOEIC จะมีบทบาทและความสำคัญมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะ หลังจากที่เราเข้าสู่ AEC อย่างเป็นทางการแล้ว นักลงทุนจะหลั่งไหลเข้ามา คนงานจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนก็สามารถเข้ามาทำงานในประเทศเราได้มากขึ้น ตลาดงานและตำแหน่งงานต่าง ๆ เปิดรับเพิ่มหลายตำแหน่ง เพื่อขยายธุรกิจในประชาคม การแข่งขันทางธุรกิจดุเดือดขึ้น TOEIC เป็นการสอบความสามารถในการใช้ภาษาที่ใช้ทั่วโลก การทำคะแนนสอบให้ได้ยิ่งสูงมากขึ้นก็จะยิ่งได้เปรียบ เพราะการทำธุรกิจติดต่อค้าขาย ภาษามีส่วนสำคัญอย่างมาก เริ่มตั้งแต่การดึงดูดคนต่างชาติเข้ามาลงทุน กระบวนการทำสัญญาค้าขาย การเจรจาต่อรอง ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันว่า ทุกบริษัททุกผู้ประกอบการต่างต้องการคนที่ดีที่สุดเข้ามาในองค์กรของตัวเอง ดังนั้น การประเมินผลการใช้ภาษาอังกฤษ TOEIC จะมีความสำคัญมากขึ้นหลายเท่าตัว


แล้วแบบนี้ในฐานะที่อาจารย์เป็นผู้ Expert TOEIC อาจารย์มองว่าคนไทยจะต้องปรับตัวทางด้านภาษาเยอะมั้ยค่ะ หากเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่ม AEC ด้วยกัน?

จากข้อมูลสถิติที่ออกมาอย่างเป็นทางการจาก ETS หรือผู้จัดสอบ TOEIC ทั่วโลก ใน "2013 Report on Test Takers Worldwide : The TOEIC Listening and Reading Test"* TOEIC สอบกันมากที่สุดในทวีปเอเชีย และผู้สอบส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 21-25 ปี อายุในช่วงนี้ ในประเทศเราถือเป็นกลุ่มผู้สอบที่เพิ่งจบใหม่ หรือกำลังจะสมัครหางาน หรือไม่ก็ต้องการเปลี่ยนงาน จะอยู่ในอายุช่วงนี้ สถิติดังกล่าวยังระบุค่าเฉลี่ยของคะแนน TOEIC ในทวีปและลงลึกถึงประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนของเราก็มีคะแนนอยู่ในตารางดังกล่าวด้วย ดังนี้

จากตารางข้างบนนี้ เป็นการเรียงลำดับจากคะแนนเฉลี่ย TOEIC มากไปหาน้อย ประเทศที่ได้มากที่สุดในอาเซียนคือประเทศฟิลิปปินส์ รองลงมาคือประเทศมาเลเซีย ตารางนี้ยังไม่รวมประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่น่ากลัวในอาเซียน แต่เนื่องจากสิงคโปร์นิยมสอบ IELTS หรือ TOEFL มากกว่าจึงไม่แสดงในตารางดังกล่าวนี้

เมื่อสรุปจากตารางแล้วจะเห็นว่า คะแนนประเทศไทยนำประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย แต่ยังตามหลังประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และสิงคโปร์ซึ่งอาจไม่แสดงในตารางนี้แต่แน่นอนว่าภาษาอังกฤษในประเทศนี้ต้องเหนือกว่าไทยแน่นอน เนื่องจากเป็นภาษาทางการ

แม้ว่าเรื่องภาษาอังกฤษเราจะนำเวียดนาม อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา บรูไน แต่ยังล้าหลังประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันกับไทยสูงอย่างมาเลเซีย และสิงคโปร์ หากไทยต้องการเป็นที่ 1 ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC อย่างแท้จริง เราจะต้องพัฒนาภาษาอังกฤษของเราขึ้นมาให้ได้

หากมองแบบไม่เปรียบเทียบใคร ไทยเราด้วยคะแนนเฉลี่ย 493 หรือผ่านครึ่งคะแนน TOEIC 990 มาอย่างหวุดหวิดนี้ทำให้เราต้องหันมาปรับปรุงการศึกษา ภาษา รวมถึงวิถีการทำงานให้มากขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมและเหนือกว่าประเทศอื่นๆ


อาจารย์คิดว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษของคนไทย ที่เรียนมา 6 ปี-12ปี จะสามารถสู้คะแนน TOEIC ในกลุ่มประเทศ AEC ด้วยกันได้มั้ยค่ะ?


ภายใต้แสงอาทิตย์ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ ภาษาอังกฤษก็เช่นกัน การสอบเพื่อทำคะแนน TOEIC ในที่นี้เรากำลังพูดถึงการสอบ Listening & Reading สถิติ ETS บอกว่า ทักษะของผู้สอบส่วนใหญ่ที่ใช้ในชีวิตมากที่สุดคือการอ่าน จากประสบการณ์ของอาจารย์ ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อ่านภาษาอังกฤษไวและเข้าใจคือ ยิ่งอ่านบ่อย ยิ่งพัฒนาการอ่าน แต่ด้วยความที่ประเทศเรามีภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ภาษาทั่วไปที่ใช้แน่นอนว่าคือภาษาไทย ส่วนภาษาอังกฤษเราจะได้อ่านได้เจอก็เมื่อเราเรียน หรือคำสั้นๆ ตามถนนหนทาง ชื่อห้างร้าน หรือตามเว็บไซต์ต่างๆ ดังนั้น หากอยากจะพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษในไทย เราจะต้องหันมากระตุ้นให้มีการอ่านภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตให้มากขึ้น

อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยคือ ความไม่กล้า ความเขินอาย กลัวผิด ความกลัวความไม่กล้านี้ถ้าเรากำจัดมันออกไปได้ ทุกอย่างจะง่ายขึ้น เรากล้าที่จะพูด ที่จะแสดงออกโดยใช้ภาษาอังกฤษ และความมั่นใจนี้ จะทำให้ความคิดที่มีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเป็นไปในทางด้านบวก ถ้าอยากมั่นใจมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสังคมไทย เราต้องหยุดจับผิดและหันมาให้กำลังใจในการใช้ภาษาอังกฤษกัน เริ่มที่ความคิด ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น


รู้สึกเริ่มมีความหวังขึ้นมาเลยนะค่ะ อาจารย์คิดว่าหากจะเตรียมตัวสอบ TOEIC ให้ได้ 700 Up ประมาณขั้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้ จะต้องใช้เวลาเตรียมตัวประมาณเท่าไรดีค่ะ? และจะต้องเตรียมตัวอย่างไร?


TOEIC 700 up และสื่อสารภาษาอังกฤษกับต่างชาติได้สบาย อาจารย์ให้เวลาแบบไม่รีบร้อนคือ 5-6 เดือน อย่างแรกคือปรับทัศนคติ ให้สร้างความมั่นใจ อย่ากลัวฝรั่ง งานที่เราเจอหากมีเพื่อนร่วมงานหรือ เพื่อนที่เรียนอยู่เป็นคนต่างชาติ เป็นข้อดีมาก ๆ ให้เราฝึกคุยสื่อสารกับเพื่อนต่างชาตินี้ อาจารย์ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เยี่ยมที่สุด หรือใครมีโอกาสไปยังต่างประเทศก็ขอให้ฝึกสื่อสารด้วยเยอะๆ ถ้าไม่มีเพื่อนฝรั่งหรือโอกาสเดินทางไปต่างประเทศ ก็ขอให้ฝึกฝนเรื่องการฟังให้มาก ๆ แล้วเราอาจจะพูดตามเริ่มจากสิ่งนี้ และในระหว่างนี้ อ่านหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารภาษาอังกฤษ ตามเว็บไซต์ หรือ app ข่าวต่าง ๆ เช่น CNN, BBC, FOX NEWS, REUTERS แหล่งการอ่านฟรี ที่ช่วยฝึกภาษา เลือกตามสำเนียงต่าง ๆ มีทั้ง อเมริกันและอังกฤษ

Grammar ภาษาอังกฤษ อาจารย์แนะนำให้เน้นการทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ เพราะช่วงที่เราใกล้จะทำข้อสอบ การอ่านเนื้อหาที่เคยเรียนมาทั้งหมดไม่ได้ผลเท่าฝึกฝนกับแบบฝึกหัดจริง ภายใน 5-6 เดือนถ้าทำซ้ำและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออย่างนี้ 700 up ไม่ไกลเกินเอื้อม


สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงที่กำลังจะสอบ toeic มั้ยค่ะ?

สิ่งที่อาจารย์จะฝากคือ ขอให้ทุกคนเชื่อว่าตัวเองทำได้ อาจารย์อยากจะให้ทุกคนมั่นใจว่าเราสามารถพัฒนาภาษาของเราได้ ถ้าเรามีความใส่ใจและตั้งใจ ภาษาอังกฤษถือเป็นข้อได้เปรียบของการสมัครงานในสมัยนี้ ใครที่อาจกำลังมองข้ามความสำคัญของมัน บทความนี้อาจจะตอบคำถามได้มากมายว่าภาษาอังกฤษสำคัญกับเราอย่างไร ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

คำสำคัญ (Tags): #toeic#aec#โทอิค
หมายเลขบันทึก: 587813เขียนเมื่อ 23 มีนาคม 2015 15:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มีนาคม 2015 15:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี