สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๙๓) ทำดีกว่าพูด

"จง เป็นคนสร้างผลงานผ่านปฏิบัติ

อย่ารีบ รัดจัดฉากอยากให้เห็น

ตกปาก รับครับได้ให้ลำเค็ญ

สัญญา เป็นเช่นผูกมัดรัดจิตใจ

แต่จง ทำให้เห็นเป็นแม่นมั่น

รีบ ฝ่าฟันสรรค์ค่าอย่าไถล

แสดง ฝีมือลือค่ากว่าสิ่งใด

ให้เห็น ได้กับตาว่าทำจริง"

Morning exercise 20/3/58

สวนสาธารณะเพชบุระ เมืองเพชรบูรณ์

(Cr. เขียนจาก "Be slow to promise, but quick to perform" และภาพจากเน็ต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)