เตรียมงานการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

ket_wow
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

วันที่ 16 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านสะอางฯ และโรงเรียนบ้านคะนาสามัคคี

วันที่ 17 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านตูม และโรงเรียนบ้านสวายสนิท

วันที่ 18 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านมัดกานกทาขุมปูน และโรงเรียนบ้านไฮ

วันที่ 19 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านไม้แก่น และโรงเรียนบ้านปุดเนียม

วันที่ 20 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ และโรงเรียนบ้านโป่ง (พบ)

วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านชำแระ และโรงเรียนบ้านหัวช้าง

วันที่ 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านติ้ว และโรงเรียนบ้านตาจวน

วันที่ 26 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านจันลม และโรงเรียนบ้านหนองกาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ณัฐนรินทร์ความเห็น (0)