* วทร 22: สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย part 1

tny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เริ่มแล้วครับ วันแรกของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน

STEM Thailand, Innovation for Thai Education

5-7 มีนาคม 2558

8.45 น รอพิธีเปิด คุณครู อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ มาเข้าร่วมประชุมกันอุ่นหนาฝาครั่ง

ปากกา ทำจากกระดาษ ลดการใช้พลาสติกไปได้กว่า 60%

9.00 น. เริ่มพิธีเปิดด้วยวีดีทัศน์ วทร.22 แลการแสดง บทเพลงโคราช บอกเล่าเรื่องราวของชาวโคราชและ มทส.

9.50 เปิดแล้วค้าบบบบ โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

10.00 น บรรยายพิเศษ โดย ศ.ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน หรือพ่อใหญ่ของชาว มทส. ในหัวข้อ "ครูในฝัน (dream teacher)"

10.45 น. ต่อด้วยการบรรยาย "การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21" โดย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ชี้ให้ผู้ฟังตระหนักถึงการจัดการศึกษาต้องนำไปสู่อาชีพ ที่สอดคล้องกัยุคโลกาภิวัตย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของประเทศไทยและเอเชีย


พักเที่ยงทานอาหารเรียบร้อยเดินย่อยชมการนำเสนอแบบโปสเตอร์

กิจกรรมช่วงบ่ายก็เป็นการนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า แล้วก็มี workshop เลือกเข้ากันตามอัธยาศัย :)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน * อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการความเห็น (0)