นิราศเมียนมาร์ (๗๔) พระหน้าหวาน

147) ห้าสิบห้า เมตรยาว คราวก่อสร้าง

อยู่บนทาง เทพไท้ ให้ใฝ่ถาม

แม้ทิ้งร้าง ถางพบ นบนอบตาม

พยายาม บูรณะ องค์พระนอน

สิบหกเมตร สูงส่ง พระองค์นี้

ประชาชี้ หวังสร้าง ปฏิสังขรณ์

พระบาทวาง เหลื่อมกัน ไม่พรั่นคลอน

กำหนดก่อน ดับขันธ์ วันนิพพาน

148) พระหน้าหวาน พานพบ เคารพไหว้

พระงามไซร้ ได้ศรัทธา มาเล่าขาน

พระไสยาสน์ เมลืองมลัง วันอังคาร

พระพักตร์ท่าน เมตตา น่านิยม

ด้านหน้าชม องค์งาม ตามกำหนด

ด้านหลังจด พจนา คราสร้างสม

ด้านศีรษะ ปะหีบงาม ตามชื่นชม

ด้านเท้าก้ม ชมกลอง ของโบราณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)