ครูบาบินก้าว
ครูบา บินก้าว อิทธิภาโว จนอีหลีอีหลอ

​" มือสะอาดชาติไม่ล่ม" สุนทรพจน์ โดย กษริน วงศ์กิตติชวลิต


" มือสะอาดชาติไม่ล่ม" สุนทรพจน์ โดย กษริน วงศ์กิตติชวลิต

http://youtu.be/2WXIbdjOCoA

<<<<<<<<<< (0) >>>>>>>>>

ถ้อยคำ ที่ ผู้ใหญ่ ไม่ใช่เพียงจะต้องฟังเท่านั้น หากควรนำไปปฏิบัติ...ให้เกิดคุณค่า เพื่อเป็นแบบอย่างที่เยาวชนปรารถนาที่จะได้เห็น...ในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมั่นคง...

<<<<<<<<<< (0) >>>>>>>>>

และ เพื่อจะได้ช่วยกันหยุด มือที่สกปรก ที่ทำลายชาติตลอดมา

<<<<<<<<<< (0) >>>>>>>>>


นักเรียนชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประ­เทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (๙ กันยายน ๒๕๔๔)

"มือสะอาดชาติไม่ล่ม"

โดย น้องกวาง - กษริน วงศ์กิตติชวลิต
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี


" ท่านประธาน ท่านคณะกรรมการ และ ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่าน ดิฉัน นส.กษริน วงศ์กิตติชวลิต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

ธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์ แต่พรแสวง เป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเอง ธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรม เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเอง ธรรมชาติให้ได้แค่สองมือ แต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นด้วยตนเองเช่นกัน ถ้ามือสะอาดชาติจะไม่ล่ม คนที่มือสะอาดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ ธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอ ไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจำนวนเงิน แต่ชอบปรับจำนวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจ ความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้ ความยากของมนุษย์ของมนุษย์ จึงไม่ใช่การไม่มี แต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่การไม่พอต่างหาก

ประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้าน ข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคา ชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน ถ้าหลังคาบ้านรั่ว พื้นบ้านย่อมตากแดด ตากฝนจนตัวบ้านผุ พัง ทลาย
ประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคน ไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่ม และไม่ได้เกิดมาเพื่อโต้ลมพายุแห่งความเห็นแก่ตัวของคนบางพรรค
การทุจริตคอรัปชั่น จึงเป็นมารดาของความชั่วทั้งปวง โดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติ เป็นบุตรหลาน

โลภะทุจริต เป็นรากแก้ว ยืนต้นเติบโต เป็นการโกงกิน มีกิ่งใบ ที่แหลมคมประดุจหอกและดาบคอยทิ่มแทง
ออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือด ใช้ผลที่มีรสฝาดเฝื่อน และแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดิน
ประเทศชาติจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยคนที่มีใจสัตย์ซื่อ มือสะอาด ปกป้องชาติไม่ให้ล่ม

เท้าที่ไม่มีบาดแผลย่อมกล้าลุยโคลน คนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจ ย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้าย
มือที่สะอาดกล้ากำยาพิษ ฉันใด ใจที่สะอาด ย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิสเครื่องล่อ ฉันนั้น

จะรอเทพที่ไหน ให้ช่วยผล
รอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้าง
มีแต่มือ มีแต่ใจไม่จืดจาง
ที่ต้องล้าง ที่ต้องรื้อ ลงมือทำ

มือต้องสะอาดชาติจึงไม่ล่ม ด้วยการปฏิบัติตามโอวาท ๓ ประการ ดังนี้

๑. มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่ว เพราะการทำความชั่วครั้งแรกย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ตามมา เพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้น ต้องทำความผิดอีกหลายครั้ง การทุจริตโกงกินครั้งแรก ย่อมจูงมือความชั่ว นานับประการตามมา
๒. มือนี้ต้องทำดี ธรรมชาติให้สองมือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์ แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุข ให้แก่ประเทศชาติ ดั่งพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า

" คนเรานั้น ต้องหมั่นทำความดีบ่อย ๆ เพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดี เพราะถ้าไม่ทำดี ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย "

๓. ใจดวงนี้ ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรม ไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหา สองมือนี้ ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนผืนแผ่นดินไทย ให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขาก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุขตลอดไป

ท่านผู้มีเกียรติคะ ไม่มีมือที่พิการใด จะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ไม่มีมือของอาชญากรใด จะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรก ของคนโกงกินชาติ บ้านเมือง
และไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใด จะสร้างสรรค์ประเทศชาติให้งดงามได้
เท่ากับมือสะอาด ชาติไม่ล่ม เกิดมาแล้ว ต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่าคน โดยการใช้สองมือที่สะอาดสร้างชาติให้เจริญ

เมื่อตอนเราเกิด เราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มระรื่น ตอนเราตาย เราต้องยิ้มระรื่น โดยที่คนอื่น ร้องไห้
ทำอย่างนี้ได้ จึงจะเป็นผู้ที่ มือสะอาด ชาติไม่ล่มอย่างแท้จริง "

<<<<<<<<<< (0) >>>>>>>>>
<<<<<<<<<< (0) >>>>>>>>>หมายเหตุ

ปัจจุบัน เธอเป็น อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มรภ.จอมบึง จ.ราชบุรี

เรื่องราว นักเรียนชนะเลิศการกล่าวสุนทรพจน์ระดับประ­เทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (๙ ก.ย. ๔๔)
"มือสะอาดชาติไม่ล่ม" โดย กวาง - กษริน วงศ์กิตติชวลิต
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี

"รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ­เจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานมา ตอนเรียนที่ศิลปากร ปีหนึ่งขึ้นปีสองค่ะ ต้องเรียนตามครงว่า บทสุนทรพจน์ที่พี่ๆ ชื่นชอบกัน ได้รับการดูแลและได้รับคำปรึกษาจากพระอาจา­รย์สุเทพ สุเทโว พระอาจารย์ที่วัดพระศรีอาริย์ ทุกๆ คำชมที่พี่มอบให้ หนูขอมอบให้พระอาจารย์ของหนูท่านนี้นะคะ ^^" / อ.กวาง (กษริน วงศ์กิตติชวลิต)

+++
พระอาจารย์สุเทพ สุเทโว
วัดพระศรีอาริย์

เป็นผู้ทำหน้าที่หัวหน้าโครงการค่ายยุววาท­ศิลป์วัดพระศรีอารย์
เป็นผู้คิดค้นจัดทำหลักสูตรการฝึกทักษะการ­พูดในที่ชุมชน (วาทศิลป์)
และฝึกอบรมเป็นวิทยากรให้เด็กและเยาวชนสถา­นศึกษาทั่วไปที่เข้ารับการฝึกอบรม
+++

-------
Profile:
อ.กษริน วงศ์กิตติชวลิต (กวาง)
ป.ตรี ม.ศิลปากร
ป.โท อักษรศาตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน เป็น อาจารย์ภาควิชาภาษาไทย มรภ.จอมบึง จ.ราชบุรี

Proffessor at Muban Chombueng Rajabhat University
Studied at Silpakorn and Chulalongkorn University
Lives in Ratchaburi From Ratchaburi
Born on 30 June
Link: http://www.facebook.com/iamkasarin

หมายเลขบันทึก: 586781เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2015 13:44 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2015 13:44 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี