​| Emotional Reflection |

| Emotional Reflection |

.. เพียงเพราะ ..

"การแสดงออก" (Action) เกิดจาก "อารมณ์" (Output)
"อารมณ์" (Output) เกิดจาก "ความคิด" (Process)
"ความคิด" (Process) เกิดจาก "กายสัมผัส รูป รส กลิ่น เสียง" (Input + / -)

หากเพียงมี "สติ" รู้เท่าทันตัวเอง
ก่อนความคิดจะเกิด (ดีบ้าง / ไม่ดีบ้าง)
หรือ อย่างน้อยที่สุดรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง
ก่อนจะแสดงออกทางพฤติกรรม (เหมาะบ้าง / ไม่เหมาะบ้าง)
ความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ อย่างน้อยที่สุดก็เป็นประโยชน์ต่อใจตัวเอง นะครับ

หากไม่สบายใจ
แนะนำให้ ลองพูดคำว่า "ช่างมัน (แ -่ ง)" ก็จะทำให้เราเริ่มมี "ความสุข" ได้แล้วล่ะ ครับ

ลองพูดกันดูนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SELF Reflectionความเห็น (0)