UKM-8 : การทำงานเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์


เจ้าของเรื่องเล่า

เรื่องเล่าประจำกลุ่มที่ 3 เรื่องเล่าที่ 4
ผู้เล่า : อัญชลี พลอยเพ็ชร
จาก : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง : การทำงานเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์

เรื่องเล่าพอสังเขป (เน้นวิธีปฏิบัติ)

         คุณอัญชลีทำงานอยู่งานเลขานุการ ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีส่วนช่วยจัดทำ “ข่าวการจัดการความรู้” ของมหาวิทยาลัย โดยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ

         - ดีใจที่มีส่วนร่วมในการจัดทำวารสารการจัดการความรู้จนเป็นรูปธรรม

         - มีส่วนร่วมในการก่อตั้งคณะอนุกรรมการ KM – MSU ให้เป็นที่รู้จักในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุนมนุษย์ คือ การที่มีกรรมการ 10 คน มาร่วมประชุมกัน ช่วยกันจัดทำวารสาร ทำให้มีการพัฒนาการทำงานร่วมกัน เพื่อให้ประสบความสำเร็จ

         สรุป การทำงานด้วยความจริงใจ และจริงจัง ทำให้งานสำเร็จออกมาเป็นรูปธรรม เกิดการเรียนรู้จากการทำงาน “การทำงานคือการปฏิบัติธรรมและเป็นการพัฒนาทุนมนุษย์”

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ (Key Success Factor)

         1. ความจริงจัง  
         2. การทำงานให้เป็นรูปธรรม  

คุณลิขิต
         1. อาจารย์สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
         2. นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์

นิสิตถ่ายภาพ

         1. นายรงค์รบ น้อยสกุล
         2. นายจิรพันธ์ จับจ่าย
         3. นายพิสิฐ เอกสิริไตรรัตน์

คุณวิศาสตร์

         นางสาวรัตน์ทวี อ่อนดีกุล

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นเรศวรวิจัย-QA-KM

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#ukm#มหาวิทยาลัยนเรศวร#nukm#องค์กรเรียนรู้#lo#อัญชลี#km-workshop#บุคคลเรียนรู้#ukm-8#การพัฒนาทุนมนุษย์#chaordic-organization#พลอยเพ็ชร

หมายเลขบันทึก: 58672, เขียน: 11 Nov 2006 @ 13:36 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาตรวจสอบข้อมูลครับ
  • คุณอัญชลี ทำหน้าที่เป็นเลขาฯ ของกลุ่ม 3 ในการ ลปรร.ครับ ได้เข้าอบรม "คุณอำนวย" ในวันที่ ๒ พ.ย.ด้วย
  • ผมและคุณขวัญตระกูลทำหน้าที่เป็นคุณลิขิต
    ให้ผู้เล่าตรวจทาน 3 รอบ กว่าจะลงตัวออกมาเป็นบันทึกนี้