สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๔๘) หมอประจินต์

"ประ พฤติดีมีธรรมนำชีวิต

จินต์ ลิขิตจิตให้ใฝ่ศึกษา

เหล่า ประชายินดีด้วยปรีดา

เที่ยง ตรงน่ายกย่องครรลองธรรม์

คน คนนี้มีค่าพาพ้นทุกข์

ดี สร้างสุขประชาพาสุขสันต์

ศรี สวัสดิ์พิพัฒน์ยิ่งทุกคืนวัน

สยาม นั้นปั้นคนซื่อชื่อประจินต์"

HBDนะเพื่อน

18/2/58

บ้านพัก นพ.สสจ.เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)