สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๓๘) อวยพรตรุษจีน

"ตรุษ ส่งผ่านกาลดีขึ้นปีใหม่

จีน และไทยใกล้ชิดสนิทสนม

สุข สมหวังดั่งใจให้รื่นรมย์

ใจ ชื่นชมสมจิตชีวิตดี

โชค อำนวยช่วยดลบันดาลให้

ดี ยิ่งใหญ่งานก้าวหน้าพาสุขศรี

มี อายุมั่นขวัญยืนชื่นชีวี

ทรัพย์ ทวีมีใช้ไม่ขาดแคลน"

Happy Chinese New Year 2015

18/2/58

บ้านพัก นพ.สสจ.เพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)