กาพย์แก้วกวีกานต์ (๑๐๔)

"เหนื่อยนัก ก็พักก่อน

หยุดพักผ่อน หยุดพักใจ

หักโหม มากเกินไป

ความเจ็บไข้ ได้จู่โจม

พักกาย แลพักใจ

หยุดโรคภัย ที่ถาโถม

คิดชอบ ปลอบประโลม

กายทรุดโทรม รีบซ่อมแซม"

6/2/58

เรือนสุภาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)