งานราช งานหลวง

เนื่องจากทางอำเภอสันทรายก็มีการจัดงานวันพ่อเช่นกัน จึงให้โรงเรียนต่าง ๆ ไปจัดบูทเกี่ยวกับโรงเรียน ในวันนี้ฉันจึงได้รับหน้าที่ช่วยคุณครูจัดบูท และดูแลบูททั้งวัน

เริ่มจากการจัดเรียงตุ๊กตาอาเซียนให้เข้าคู่กันตามประเทศต่าง ๆ
จัดเรียงหลักสูตรและงานวิชาการต่าง ๆ ของโรงเรียน


จัดเรียงเครื่องหนังแฮนด์เมด ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของนักเรียน

จากนั้นก็ช่วยดูแลบูท ช่วยตอบคำถามเมื่อมีผู้สนใจต้องการศึกษาเรียนรู้
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวศุภลักษณ์ ศุภผลา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)