12 มกราคม 2557 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

12 มกราคม 2557 การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ

ในวันนั้นผมได้มีโอกาส ประชุมสัมมนา เชิงวิชาการ ภาคีเชียงใหม่

ร่วมกับคณะครูเเละนักศึกษาฝึกประสบการณ์คนอื่นๆ

เพื่อฟังคำบรรยายเเละการหารือเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ที่จังหวัดเชียงใหม่ เเละโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่

ณ โรงเเรม โลตัสปางสวนเเก้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)