วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำจะนองเต็มตะลิ่ง

วันนี้ที่โรงเรียนบ้านปางเฟืองของเราได้มีการจัดกิจกรรมวันลอยกระทงให้นักเรียนโรงเรียนบ้านปางเฟืองได้ทำกิจกรรมร่วมกันในกิจกรรมก็มีการประกวดกระทง แล้วก็มีการทำโคมลอยลอดห่วง

โดยที่ทางกรรมการได้ทำห่วงไว้สูงประมาน 10 เมตร โดยให้แต่ละทีมจะต้องนำโคมลอยที่ปล่อยออกไปลอดห่วงให้ได้ โดยทีมไหนที่ทำได้จะได้รับรางวัลละ 100 ต่อ 1 ครั้ง

และก็มีการกิจกรรมประกวดกระทงในแต่ละห้อง โดยที่1 จะได้รางวัล 100 บาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชัยณรงค์ คำตา ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)