การเพิ่มรูปภาพ (05/01/58)

วันนี้จะเป็นการเริ่มเรียนรู้การสร้างงานนำเสนอในโปรแกรม Proshow Gold คือการเพิ่มรูปภาพต่างๆ ลงในโปรแกรม

ขั้นตอนแรกให้นักเรียนเลือกโฟลเดอร์งานจากคอมพิวเตอร์ในช่องของ Folder List


จากนั้นในช่องของ File List จะปรากฏรูปภาพต่างๆในโฟลเดอร์ที่เราได้โหลดเก็บไว้

จากนั้นให้นักเรียนลากรูปที่ต้องการมาลงในช่องของ Slide Show List ทีละรูป

เมื่อเสร็จตามที่ต้องการแล้วให้ Publish ออกมาเป็นไฟล์วิดีโอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)