ส่วนประกอบของโปรแกรม Proshow Gold (29/12/57)

ต่อจากชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้ลงโปรแกรม Proshow Gold ไปแล้วนั้น วันนี้จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆ ในโปรแกรม Proshow Gold ว่ามีอะไรบ้าง เราจะใช้งานส่วนไหนบ้าง

ส่วนประกอบต่างๆ ในโปรแกรม Proshow Gold เมื่อเปิดโปรแกรมึ้นมา จะมีส่วนประกอบดังนี้

1.เมนูบาร์ จะเป็นส่วนที่รวมเมนูต่างๆไว้

2.ทูลบาร์ เป็นแถบเครื่องมือต่างๆ

3. Showinformation เป็นหัวเรื่องโปรเจ็คที่กำลังทำงานอยู่

4.Folder List แสดงรายการโฟลเดอร์จาก Computer ของเรา

5. Preview แสดงส่วนของงานที่กำลังทำหรือสไลด์งานของเรา

6.File List แสดงภาพจาก โฟลเดอร์ที่เราคลิกเลือก

7. Slide Show List แสดงรายการภาพ รายการวิดีโอ หรือเสียงที่เราเลือกมาใช้ในสไลด์ และแสดงเวลาในการสไลด์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)