สุนทรีย์กวีศิลป์ (๒๒๒)

"พิธี พราหมณ์ยามดีเป็นศรีศักดิ์

บวง สรวงหลักเมืองเรืองฤทธิ์จิตสุขี

สรวง สวรรค์เทพยดาชั้นฟ้ามี

ศาล แห่งนี้ที่ประชาศรัทธากัน

หลัก แห่งชัยปกป้องคุ้มครองราษฎร์

เมือง ผงาดศาสตร์ศิลป์ถิ่นสุขสันต์

นครบาล ย่านเกษตรเขตพืชพรรณ

เพชรบูรณ์ ดุจสวรรค์วิมานแมน"

23/1/58

พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์

งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)