กิจกรรมครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมและงานคืนสู่เหย้าชาว ชม. CAA (ภาคเรียนที่ 2/2557)

การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 40 ปี โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม เป็นการจัดงานที่มีความอบอุ่นและยิ่งใหญ่ โดยได้รับความร่วมมือจาก คณะอาจารย์โรงเรียนเชียงใหม่มัธยมปัจจุบันและอดีตผู้ที่เคยเป็นครูผู้สอน ร่วมถึงศิษย์ปัจจุบันและอดีต

เป็นการจัดงานที่มีการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างดีมาก ซึ่งแสดงถึงความรัก ความผูกพันธ์ ความสามัคคี ที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้

นอกจากนั้นยังมีการเดินขวนเข้างานโดยมีศิษย์ปัจจุบันยืนต้อนรับอยู่สองข้างถนน และมีผู้ร่วมงานทั้งอาจารย์ผู้บริหารทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าในรุ่นต่าง ๆ มีการสู่เหย้ากลับมาโรงเรียนอีกครั้ง แต่ละรุ่นก็มีความน่า ทั้งการแต่งตัว ย้อนไปเป็นนักเรียนอีกครั้ง รวมถึงแต่งขบวนด้วยความสวยงามและสนุกสนาน

มีการย้อนดูวีดิทัศน์ลำรึกความหลังตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

นอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงของศิษย์ปัจจุบัน ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่าด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสุภกิณห์ สิทธิยศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)