บันทึก การลงโปรแกรมแท็บเล็ต (19/11/57)


การลงโปรแกรมแท็บเล็ตโรงเรียน จาการที่เรียกคืนจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก็ได้นำมาลงโปรมแกรมใหม่ให้เป็นโปรแกรมการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในการลงโปรแกรมครั้งนี้ได้แบ่งหน้าที่กันในฝ่ายนวัตกรรม เนื่องจากเครื่องแท๊บเล็ตมีจำนวนมาก ต้องช่วยกันลงโปรแกรม เพื่อความรวดเร็วและให้แท็บเล็ตพร้อมใช้งา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวริศรา สุวรรณจันทร์...(ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)