ขายน้ำ 26/01/58

วันนี้เป็นเวร ได้มาขายน้ำที่โรงอาหารครับ

ตั้งใจขายน้ำมากๆ เลยครับ


เขาบอกว่าอย่าถ่ายเยอะสิ เขืนๆ

วันนี้เป็นน้ำ นมเย็น และโอวัลติน ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)