สัปดาห์ที่10 (8-1-58) <อวยพรวันเกิดท่านผอ.>

วันนี้เป็นวันเกิดของ ผอ. โรงเรียนย้านหนองโค้ง ซึ่งทางคณะนักศึกษาฝึกสอนได้ร่วมกันมอบกระเช้าของขวัญแก่ท่าน ผอ.วีระชัย จอมดวง จารุวรพลกุล ท่านผอ.ก็ได้ให้พรแก่นักศึกษาฝึกสอนทุกคนให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ชีวิต และขอให้สอบบรรจุติด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)