การบริหารธุรกิจครอบครัว

NICE DAY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในปัจจุบันธุรกิจครอบครัวถือว่ามีอยู่จำนวนมาก โดยมีจำนวนธุรกิจครอบครัวในประเทศไทยเมื่อเทียบกับจำนวนกิจการทีมีอยู่ในประเทศไทย มีมากกว่า 75% ดังนั้นเราจะมากล่าวถึงการบริหารธุรกิจครอบครัวยังไง ให้เกิดความสมดุลมากที่สุด เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนของคนในครอบครัว และธุรกิจก็ดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย

สิ่งแรกก็คือเราจะต้องทราบก่อนว่าธุรกิจครอบครัว หมายถึงอะไร และการบริหารระบบครอบครัว กับระบบธุรกิจ มีมุมมอง และเป้าหมายที่แตกต่างกันอย่างไร

ธุรกิจครอบครัว คือ

 • องค์กรที่มีสมาชิกครอบครัวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีอิทธิพลต่อแนวทางการดำเนินงานของธุรกิจ โดยผ่านทางบทบาทของตำแหน่งบริหารหรือสิทธิของความเป็นเข้าของ
 • ผู้ถือหุ้นที่สำคัญและมีสิทธิในการบริหารงานเป็นคนที่มาจากครอบครัว
 • กลุ่มครอบครัวมีอิทธิพลและมีอำนาจในการควบคุมธุรกิจ
 • ครอบครัวพิจารณาแล้วว่าธุรกิจเป็นธุรกิจครอบครัว
 • สัดส่วนของผู้บริหารระดับสูงเป็นคนในครอบครัว

ความแตกต่างระหว่างจุดมุ่งหมายของระบบครอบครัวและระบบธุรกิจ

ระบบครอบครัว

 • สนใจความรู้สึกเป็นหลัก
 • รักโดยไม่มีเงื่อนไข
 • ครอบครัวต้องมาก่อน
 • ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
 • สมาชิกตลอดชีพ
 • เลี้ยงดูคน

ระบบธุรกิจ

 • งานเป็นหลัก
 • ไม่ใช้อารมณ์
 • ความอยู่รอดของธุรกิจมาก่อน
 • เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
 • ต้องมีผลงานถึงอยู่ได้
 • สร้างกำไร

ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่า 2ระบบนี้ มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นถ้าหากท่านอยากให้ทั้งครอบครัว และธุรกิจ ดำเนินและเติบโตควบคู่กันไป ท่านจะต้องพิจารณาระบบการบริหารทั้ง2 รูปแบบ โดยที่ไม่ยึดหลักในระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสมดุลในการบริหารธุรกิจครอบครัวต่อไปในอนาคต

ที่มา : http://www.ing-ka.com/arcticle-detail.php?id=65

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขอสินเชื่อความเห็น (0)