เติมเต็มให้แก่กัน

no-war
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของกัน "มนุษยชาติ"

  • เราทุกคนมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ต่อกัน สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เพราะมีเหตุผล ผมเชื่อลึก ๆ เช่นนั้น
  • เราต่างก็เป็นปัจเจกบุคคลด้วยกันทั้งสิ้น ต่างคิด ต่างชอบ ต่างเป็นตัวตนตามแบบของตน แต่ถึงอย่างไรเราก็มิได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวตัดขาดจากเพื่อนมนุษย์ ไม่ได้แยกจากสรรพชีวิตในโลกนี้เสียทีเดียว หนีไม่พ้นที่ต้องอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกัน ไม่ตรงก็อ้อม ชาวนาไม่ผลิตปูนซีเมนต์ หรือตะปูใช้เอง แต่พ่อค้าก็ไม่ชอบทำนาปลูกข้าว ในขณะที่คุณหมอยังต้องกินข้าว และเรายังต้องมีเจ็บป่วย สมมุติราคาข้าวสูงขึ้น อาจส่งผลให้พ่อค้าปูนขายได้ดี คุณหมอสบายใจคนไข้มีเงินจ่ายรักษา ชาวนาไม่ยากจน นี่แค่ตัวอย่างง่ายๆ ก็บอกได้แล้วว่าเกี่ยวกัน เราทุกคนจึงถือเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน
  • ไม่มีใครสมบูรณ์ได้ 100% เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว พยายามรู้สึกว่าแต่ละคนเป็นส่วนที่เติมเต็มให้แก่กัน เราไม่ควรทำร้ายกัน ไม่ควรเอารัดเอาเปรียบกัน ไม่สร้างความเจ็บปวดแก่กัน หากแต่เราควรตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน สร้างเสริมค่านิยมความมีน้ำใจ เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นและเปิดกว้างยอมรับคนอื่นอย่างเข้าใจ เปิดมุมมองเพื่อเป็นสะพานเชื่อมประสานระหว่างผู้คนต่างความเชื่อ ต่างวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงถึงกันได้ เราเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกว้างความเห็น (0)