วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ของ ป.ป.ช.

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ ของ ป.ป.ช.

ป.ป.ช. ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบบุคคล หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา
ว่าต้องไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติของ ป.ป.ช. โดยให้ตรวจสอบอย่างน้อย
2 ครั้ง คือ ตรวจสอบคราวเดียวการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น และ ตรวจสอบก่อนการทำสัญญา

วิธีการ
1. เข้าเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ที่ www.nacc.go.th
2. เลือกเมนูศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ดังรูปที่ 1)


รูปที่ 13. ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างเว็บไซต์ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเลือกเมนูรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติ (ดังรูปที่ 2)

                                      รูปที่ 2


4. ระบบจะแสดงหน้าเว็บรายชื่อผู้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

รูปที่ 3

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน GFMISความเห็น (0)