ลูกเลือ 17/12/57

วันนี้ ครู ธวัช ได้ฝึกลูกเลือเนตรนารีครับ ซ้อมก่อนจะไดเข้าค่อยพักเเรมครับ

นี้เป็นครู นิพล ครับฝึกระเบียบแถวครับ


ส่วนนี้เป็นการตรวจเครื่องเเต่งกายครับ ของลูกเสือครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายศราวุธ นันตากาศ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)