สัปดาห์ที่ 4 (28-11-57) <วันที่รอคอย>

ถึงแล้วศุกร์สุดสัปดาห์ที่รอคอย จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สักทีหลังจากเหนื่อยกับการสอนมาทั้งอาทิตย์แล้ว ในวันนี้ผมมีสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่หนึ่งคาบเรียนด้วยกันโดยเรื่องที่ผมสอนจะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel ซึ่งวันนี้ผมจะสอนในเรื่องการผสานเซลเข้า โดยผมเริ่มอธิบายการผสานเซลที่ละขั้นตอนช้า ๆ และให้เด็กทำตามไปด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจ เด็กต่างตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี ถึงนักเรียนชั้นนี้จะมีถึง 40 คนแต่บรรยากาศในห้องกลับเงียบสนิท ต่างคนต่างตั้งใจฟังและทดลองทำในสิ่งที่ผมได้สอนมันทำให้ผมรู้สึกดีว่าสิ่งที่ผมสอนไปนั้นเด็กเข้าใจและนำความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์และผมก็หวังว่าความรู้ที่ผมได้สอนไปจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเด็ก ๆ ทุกคนที่จะได้นำไปใช้ในอนาคต

ในช่วงบ่ายทางโรงเรียนได้มีกิจกรรมสวดมนต์ในช่วงคาบเรียนสุดท้าย โดยเป็นการสวดมนต์ในระดับชั้นมัธยม โดยก่อนสวดมนต์จะมีการนั่งสมาธิก่อนครึ่งชั่วโมงเพื่อกำหนดจิตใจของเด็กนักเรียนให้มั่นคงมีสติและสมาธิ จะได้ช่วยให้เด็ก ๆ มีสมาธิในการเรียนมาชิ่งขึ้นส่งผลให้เกรดของเด็กเพิ่มขึ้นด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายชวกร ไชยสิทธิ์ ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)