นิราศเมียนมาร์ (๔๘)

95) สินค้ามาก หลากหลาย ขายให้ซื้อ

หลายคนถือ เต็มมือไม้ ให้ขบขัน

ทั้งของกิน ของใช้ สารพัน

อีกทั้งอัญ มณีพม่า น่าจับจอง

แม่ค้าม่าน พูดไว พูดไทยได้

ติดป้ายไว้ ภาษาไทย ได้สนอง

ต่อราคา ค้าคารม สมใจปอง

ฉันตรึกตรอง มองเล่น ไม่เป็นไร

96) ข้างตลาด พาดผ่าน สะพานข้าม

ขึ้นไปตาม ถามเล่น เป็นไฉน

ผักผลไม้ ดอกไม้ ขายทั่วไป

มีรถไฟ ลอดผ่าน ในม่านเมือง

เดินจนเมื่อย เรื่อยเฉื่อย เอื่อยอิดออด

จึงมาจอด พักขา หน้าซีดเหลือง

ศูนย์การค้า มีชื่อ ประจำเมือง

ไม่อยากเปลือง แรงต่อ รอห้องแอร์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิราศเมียนมาร์ความเห็น (0)