* Multiple Representations in the Teaching and Learning Chemistry - part II meaning making การสร้างความหมาย

tny
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

Prof. Tan ยกรูปภาพ การเกิดภาพโดยลูกตาของมนุษย์

โดยภาพที่ผ่านตามนุษย์จะต้องผ่านเลนส์นูนจึงเกิดเป็นภาพจริงหัวหลับ แต่เราเห็นภาพเป็นหัวตั้งได้เพราะกลไกของสมอง

และกระตุ้นให้เราคิดต่อว่า ภาพที่เราเห็น คือภาพจริงๆ หรือสิ่งที่สมองอยากให้เราเห็น

Meaning making in daily life - การสร้างความหมายในชีวิตประจำวัน

"Human beings... do not apprehend the world directly; they posses only internal representation of it, because perception is the construction of a model of the world. They are unable to compare this perceptual representation directly with the world -it is their world". Johnson-laird (1983, p. 156)

มนุษย์ ไม่ได้เข้าใจโลกอย่างตรงไปตรงมา แต่มีการสร้างตัวแทนขึ้นมาได้ เนื่องจากการรับรู้เป็นการสร้างแบบจำลองของโลกขึ้นมา มนุษย์ ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นตัวแทนของการรับรู้นี้โดยตรงกับโลกได้

...............................................................................

จากนั้น Prof.Tan ก็ยกภาพถ่ายอะตอมที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

แล้วกระตุ้นให้อภิปรายต่อว่า ภาพที่เห็นเป็นภาพอะตอมที่มีอยู่จริงๆ

หรือ เป็นคำอธิบาย การบรรยายการรับรู้ของนักวิทยาศาสตร์ที่อยากให้เราเห็น

Meaning making in science - การสร้างความหมายทางวิทยาศาสตร์

"Science is not just a collection of laws, a catalogue of facts,

วิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นแค่การรวมรวมกฎต่างๆ หรือบัญชีรายชื่อข้อเท็จจริง

it is a creation of the human mind with its freely invented ideas and concepts.

แต่วิทยาศาสตร์เป็นผลงานจากสติปัญญาของมนุษย์ที่แนวคิดและความคิดต่างๆ ถูกสร้างขึ้นอย่างเสรี

Physical theories try to form a picture of reality and to establish its connections with the wide world of sense impression".

ทฤษฎีทางฟิสิกส์พยายามที่จะก่อให้เกิดภาพของความเป็นจริงและสร้างความเชื่อมโยงกับการรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่เกิดขึ้นในทุกแห่งหนของโลกนี้

Einstein & Infield (1938)

..............................................................................


และสุดท้าย Prof.Tan ยกตัวอย่างที่จำเพาะเจาะจงลงไปในด้านเคมี คือเรื่องการระเหย (evaporation)

โดยให้อธิปรายว่าจะอธิบาบการระเหยได้อย่างไร

ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ก็อธิบายในแง่ทฤษฎีพลังงานจลน์ของอนุภาค (kinetic particle theory)

Prof.Tan ยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของเขาให้ฟังว่า มีนักเรีบนบางคนอธิบายว่า เป็นการดื่มน้ำของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว (spirit's drinking)

ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าทฤษถีไหนคือความจริงแท้ (truth)

ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ใช่ความจริงแท้ก็ได้

แต่สามารถใช้อธิบายเหตุการณ์และปรากฏการณ์ต่างๆ ในธรรมชาติได้มากกว่า

Meaning making in chemistry - การสร้างความหมายในทางเคมี

Teaching students to see, think and talk about the world in a different way they see, think, and talk about the world on daily life

การสร้างความหมายทางเคมี เป็นการสอนนักเรียนให้มองเห็น ได้คิด และได้พูดเกี่ยวกับโลกในวิธีการที่แตกต่างกันออกไปตามที่นักเรียนเห็น คิดและพูดเกี่ยวกับโลกในชีวิตประจำวันของเค้า

.............................................................................................

ลึกซึ้งนะ

ถ้าเป็นครูไทยจะว่ายังไง

ถ้านักเรียนคิดเห็นต่างออกไปจากทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

หรือนักเรียนบางคน

ไม่มีแม้โอกาสจะได้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดเลยด้วยซ้ำ ....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน * อบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการความเห็น (0)