สินเชื่อ6 'Cs + 1

B.
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ



หลักการวิเคราะห์สินเชื่อที่เราพอทราบกัน คือ หลัก 6 'Cs ซึ่งประกอบด้วย

Character(บุคลิก), Capacity(ความสารถในการชำระหนี้), Capital(เงินทุน), Conditions(เงื่อนไขในการกู้), Collateral((หลักประกัน), Country(ประเทศ) และ C ตัวสุดท้ายที่สำคัญมาก คือ..

" Confidence " คือ ความมั่นใจ

ถ้าเรามีความมั่นใจในตัวเอง ก็ย่อมจะประสบความสำเร็จแน่นอน




บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน :)



ความเห็น (0)