4×4 Team ปางมะผ้า

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากที่มี [email protected] ที่เน้นการทำงานเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาผู้รับบริการ
จนสามารถแก้ปัญหาการเข้าถึงระบบบริการและสามารถทำงานได้ครอบคลุม
แต่เมื่อเจอเคสที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น มีปัญหาที่หลากหลายจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือที่ลึกซึ้งขึ้น

จึงเกิดเป็นประเด็นที่ขณะทำงานต้องมาประชุมหารือกัน
คุยกันอยู่หลายครั้ง ส่งคนไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวอยู่หลายคน
กลับมาหาแนวทาง...ทำงานที่มากกว่าที่ไปเรียนเวชศาสตร์ครอบครัวแต่ใช้ฐานแนวคิดดังกล่าวมาเป็นกรอบในการทำงาน ร่วมกับแนวคิดการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง Palliative care รวมไปถึงความครอบคลุมกาย จิต สังคม จิตวิญญาณ

เกิดเป็น 4×4 Team
ประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร กายบำบัด พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ทำงานแบบไม่มีเจ้าภาพหลักทำให้ทุกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของงานร่วมกัน

"อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเป็นทีมโดยไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องเป็นเรื่องรับผิดชอบของใครคนใดคนหนึ่ง"

"ใช้ศักยภาพของทุกคนไม่เจาะจงว่าจะต้องเป็นคนทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวเท่านั้น"

ทีมนี้จะลงลุยขึ้นเขาลงดอยเข้าหาผู้ป่วย ช่วยเหลือบำบัดรักษาเยียวยาจนผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้น

"มีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง"
ข้าพเจ้าถามต่อไปว่าส่วนมากหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนั้น คือ ใครบ้าง
เภสัชแอ๊วในฐานะประธานคณะกรรมการทำงานเล่าว่า
"ส่วนใหญ่จะเป็น อบต. ผู้นำชุมชน ผู้นำทางจิตวิญญาณ หมอเมือง หมอผี เป็นต้น"

ทำไม...จึงตั้งชื่อว่าเป็น
4×4
4 ตัวแรก...หมายถึง พื้นที่ 4 ตำบล
4 ตัวหลังคล้ายการขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ความสมบุกสมบัน *** พื้นที่บนดอยการเดินทางมักใช้รถ 4x4 จึงใช้ concept นี้มาขับเคลื่อน

กระบวนการทำงานเริ่มจากเมื่อได้รับรายงานเรื่อง case => ประชุมทีมเพื่อวางแผน => พร้อมดึงศักยภาพของชุมชนมาดูแลแบบมีส่วนร่วม

***ให้การช่วยเหลือจนกว่า case จะดูแลตนเองได้ ลดความถี่ลง ...

ทีมสุขภาพที่นี่เข้มแข็งมาก
คนทำงานไม่ได้สบายเลย แต่ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM & R2Rความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ที่นั้นไม่หนาวหรือครับ เพราะเห็นพี่ๆ น้องๆ บางท่าน ไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลย...ผมแอบขโมยไอเดียจากบันทึกนี้ด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

10 -15 องศาค่ะ