กาพย์แก้วกวีกานต์ (๗๖)

"พ่อขุน บางกลางท่าว

ขับต่างด้าว ขอมลำพง

ร่วมแรง สองพระองค์

ผาเมืองทรง ช่วยต่อตี

นบไหว้ พระทรงชัย

สุโขทัย ราชธานี

ขอน้อม สดุดี

พระภูมี ผู้สร้างไท"

3/1/58

พระอนุสาวรีย์พ่อขุนบางกลางท่าว

อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)