แจ้งเพื่อทราบ

บทละคร เรื่อง คุณครูสอนไว้ว่า...ผู้เขียนเรื่อง : นายสุวิทย์ สุภารีย์ นั้น แท้จริงแล้วเป็นบทละครที่เขียนโดยนายไชยญาณ บุญยศ ซึ่งนายสุวิทย์ สุภารีย์ นำไปใช้โดยไม่อ้างอิงเจ้าของผลงานเดิม ดูได้ที่https://www.gotoknow.org/posts/421846

ละครคุณธรรม เรื่อง คุณครูสอนไว้ว่า... บทละคร เรื่อง คุณครูสอนไว้ว่า... ผู้เขียนเรื่อง : นายสุวิทย์ สุภารีย์ เริ่มต้น ผู้แทนนักแสดง (จิรายุ ) ยกมือไหว้กล่..
board.postjung.com

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไชยญาณ บุญยศความเห็น (0)