กาพย์แก้วกวีกานต์ (๕๔)

"เศรษฐ กิจพอเพียง

ช่วยหล่อ เลี้ยงชีวิตดี

เพียงพอ เท่าที่มี

แค่พอดี ก็ดีพอ

สามห่วง สองเงื่อนไข

นำมาใช้ ไม่รีรอ

พอเพียง ก็เพียงพอ

เหตุผลขอ กำกับใจ

ความรู้คู่ คุณธรรม

ชีวิตนำ ความสดใส

ความพอ ประมาณได้

ภูมิคุ้มใจ ในตนเอง

ในหลวง ทรงมอบให้

เพื่อคนไทย ไม่หวั่นเกรง

ชีวิต ลิขิตเอง

ชีพบรรเลง ด้วยพอเพียง

ตั้งมั่น ปฏิบัติ

เป็นกิจวัตร ไว้ให้เที่ยง

ทำใจ ไม่เอนเอียง

ด้วยพอเพียง ด้วยพอดี"

28/12/57

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ฝีมือหนูขิม พิชญาภรณ์ บัญญัติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กาพย์แก้วกวีกานต์ความเห็น (0)