ความรู้(Knowledge) คืออะไร?

สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้นปีที่3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล สิ่งที่ได้เรียนจาก อ.ป๊อป วันนี้คือ

หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence) คือ ความรู้ที่มาจากการเรียนรู้ หรือได้มาจากประสบการณ์ มีทั้งจากในตำราและนอกตำรา

ความรู้(Knowledge)แบ่งออกเป็น2ประเภท คือ1.ความรู้แบบเร็ว(Fast knowledge) กับ 2.ความรู้แบบช้า(Slow knowledge)

เรามาเริ่มรู้จักกับความรู้แบบแรกกันดีกว่า ความรู้แบบเร็ว(Fast knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ผ่านเข้ามาประมวลผลในสมองและหายไปในระยะเวลาอันสั้น ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น การปรึกษาหารือกันในห้องเรียน หรือการเรียนแบบบรรยายในห้องเรียน ซึ่งความรู้แบบนี้จะอยู่ในสมองเราเพียงชั่วคราวเท่านั้น

ความรู้แบบที่2 ความรู้แบบช้า(Slow knowledge) หมายถึง ความรู้ที่ค่อยผ่านสมองเข้ามาอย่างช้าๆและจะอยู่ติดตัวกับเราไปตลอด ซึ่งการได้มาของความรู้แบบนี้จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนย่อยคิอ

ขั้นแรก ศึกษาหาข้อมูล เช่น การค้นหาข้อมูลที่สนใจจากห้องสมุด หรือ จากเว็บไซต์

ขั้นที่2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ศึกษาหาความรู้จากผู้รู้ในเรื่องที่เราสนใจ

ขั้นที่3 จดบันทึก เช่น การทำdiaryบันทึกสรุปสิ่งที่เราได้จากการหาข้อมูลใน2ขั้นแรก เมื่อเรากลับมาอ่านทบทวนอีกครั้งเราจะเข้าใจมากขึ้น

ปล.ถ้าหากผู้อ่านท่านใดสงสัยหรืออยากติชมเกีายวกับบันทึกของผมก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ผมจะได้นำไปปรับปรุงในการเขียนครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น ขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะครับ^^บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำราชีวิตความเห็น (0)