สุนทรีย์กวีศิลป์ (๑๗๐)

"รักแท้ คือสองใจใฝ่ผูกมิตร

เข้าใจ จิตใจกันมั่นสดใส

ห่วงใย กันและกันตลอดไป

ไว้ใจ ได้ไม่หลงผิดคิดอื่นไกล

ห่างกัน บ้างสร้างจิตคอยคิดถึง

พอควร จึงไม่ไกลไม่หวั่นไหว

ใกล้กัน ได้ผูกชิดสนิทใน

พอดี ให้ห่วงหาว่ารักกัน"

22/12/57

Dragon river avenue hotel

Good morning

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)