03/11/53 แป๋งขวดน้ำที่เป๋นเงิน

โครงการโรงเรียนที่จัดทำ คือ แป๋งขวดน้ำฮื้อเป๋นเงิน

เห็นมาหลายครั้งแล้ว แต่วันนี้ได้เอามาบอกเล่าให้ฟัง คือ เป็นโครงการการแยกขวดน้ำเพื่อนำไปขาย โดยการแยกขวดใส่และขวดทั่วๆ ไป และฝาขวด แยกกัน จะจัดทำให้มีทุกๆตึกเรียนของโรงเรียน ฝั่งมัธยม และหลังจากเต็มแล้วหรือใกล้เต็ม ก็จะมีคนมาจัดการและมารับซื้อ และเงินที่ได้ ก็จะนำมาพัฒนาตึกอาคารเรียนนั้นๆ หรือเอาเข้าช่วงชั้น ของตึกนั้น

และพอมาถึงช่วงบ่าย ก็มีครูทางห้องฝ่ายกิจการนักเรียน เอาซองเงินมาให้ ซองทอดผ้าป่า และครูได้ให้นับเงิน เพื่อที่จะได้รู้ยอดว่าได้เท่าไหร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนท่ี 2/2557)ความเห็น (0)