merry X'mas (24/12/57)

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของปี ที่นักเรียนจะได้มาโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย เป็นโรงเรียนคริสต์ จึงปิดตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป จนถึง 4 มกราคม 2558

และวันนี้ที่โรงเรียนไม่มีการเรียนการสอน แต่ก็มีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายในงานวันคริสต์มาส เริ่มต้นจากช่วงเช้า มีการเดินขบวนพาเหรดของนักเรียนและคณะครู

หลังจากเดินขบวนเสร้จนักเรียนทุกคนก็จะแยกย้านไปห้องเรียนของตัวเอง เพื่อทำอาหารร่วมกัน และทานอาหารร่วมกันครูประจำชั้น นอกจากนี้ยังมีการแลกของขวัญระหว่างกันในห้องเรียนของตัวเอง


ช่วงบ่ายเป็นการทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ โดยพี่ ม.4 จะไปมอบความสุขให้กับน้อง ป. 4 โดยการเล่นเกมและแจกขนมเล็กๆ น้อย ๆ ที่พี่ๆ ได้รวบรวมกันมา

กิจกรรมทั้งหมดในวันนี้ทำให้นักเรียนสนุกสนาน มีรอยยิ้ม รู้จักรักและสามัคคีกัน ที่สำคัญทำให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)