หนาวนี้ที่แม่ฮ่องสอนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

หนาวกี่องศาคะ