ถวายชัยมงคล ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

ขอฝ่าพระบาทยั้ง อยู่ให้นิรันดร์

"**อ่าองค์บรมนเรศเรื้อง รามวงศ์**"
สรวมเดชไตรรัตน์ตรง แต่งตั้ง
หัวใจต่างมั่นคง ถวายไท้ องค์อินทร์
ขอฝ่าพระบาทยั้ง อยู่ให้ นิรันดร์

พระทรงคุณทั่วหล้า องค์เอย
สุดเปรียบไป่เทียบเปรย ขีดคั่น
ผองไทยต่างคุ้นเคย วันชื่น
ชนทั่วแคว้นแดนนั้น เทิดไท้ ภูมินทร์.(ภาพในอดีต ตัวแทนนักศึกษารายวิชาSRE-105 ถวายพานพุ่มร่วมกับพี่น้องประชาชนจังหวัดพังงาเมื่อปีพ.ศ.2555)

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
นางปิยนุช ขุนสวัสดิ์และครอบครัว


หมายเหตุ จากประชุมโคลงโลกนิติบทที่ ๑
**อัญขยมบรมนเรศร์เรื้อง รามวงศ์ **
พระผ่านแผ่นไผทรง ...... สืบไท้
แสวงยิ่งสิ่งสดับองค์ ...... โอวาท
หวังประชาชนให้ ......... อ่านแจ้งคำโคลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยเรียงเรื่องราวความเห็น (0)