ความหมายของสินค้า

สินค้า หรือผลิตภัณฑ์ ( Product ) หมายถึง การนำผลิตผล ( Produce )หรือวัตถุดิบ ( Raw Material ) ที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อ ปลา แร่ธาตุ ฯลฯมาผ่านกรรมวิธีในการผลิต อาจจะใช้เครื่องจักร ออกมาเป็นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้จำนวน 5 เรื่อง ที่ได้จากการทำโปรเจค E-Commerceความเห็น (0)