กลไกลทางการตลาด

กลไกตลาด คือ ภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงในระดับราคาสินค้าและบริการอันเกิดจากแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทาน

ราคาสินค้า และ ราคาบริการ ที่ขึ้นๆ ลงๆซึ่งเกิดขึ้นจาก อุปสงค์ (ผู้ซื้อ/ผู้บริโภค) และ อุปทาน (ผู้ขาย/ผู้ผลิต)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเรียนรู้จำนวน 5 เรื่อง ที่ได้จากการทำโปรเจค E-Commerceความเห็น (0)