ณ ริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

มหิงสาสายสืบ...ตาก...พืชใหญ่ใจดี เริ่มศึกษาพืช ณ ริมแม่น้ำปิง บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ลายเมฆความเห็น (0)