สุนทรีย์กวีศิลป์ (๔๐)

"ฟ้ากระจ่าง สว่างหล้า พาสดชื่น

ยิ้มระรื่น ยืนเด่น เช่นเมฆใส

รวมพลัง ตั้งมั่น ไม่หวั่นใจ

พรีเซนต์ได้ เตรียมมา ท้าประลอง

รับลมเย็น เดินเล่น เห็นสว่าง

บนเส้นทาง สร้างใจ ให้ผยอง

ดุจไม้ใหญ่ ไม่กลัว พายุปอง

ดุจนกร้อง ก้องอยู่ กู่ก้องไพร"

Morning Exercise 8/8/57

สวนป่าสำนักงาน ก.พ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุนทรีย์กวีศิลป์ความเห็น (0)