ข้าวกล้อง กับ ข้าวซ้อมมือเหมือนหรือต่างกันอย่างไร

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของข้าวกล้อง และ ข้าวซ้อมมือ ว่า

ข้าวกล้อง คือข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่, เดิมใช้วิธีใส่ครกตำเรียกว่า ข้าวซ้อม หรือ ข้าวซ้อมมือ

ข้าวซ้อม, ข้าวซ้อมมือ คือ ข้าวที่เอาเปลือกออกโดยใช้วิธีใส่ครกตำ ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่, ปัจจุบันใช้เครื่องจักรสีข้าวแทนเรียกว่าข้าวกล้อง

จากความหมายข้างต้น ข้าวกล้อง และข้าวซ้อมมือ คือข้าวที่ยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ เพียงแต่ข้าวกล้อง จะเอาเปลือกออกด้วยเครื่องจักรสีข้าว ส่วนข้าวซ้อมมือ เอาเปลือกออกด้วยการใส่ครกตำ

ซึ่งอาจไม่ตรงกับ ข้าวซ้อมมือวิถีธรรม ซึ่งหมายถึง ข้าวที่เอาเปลือกออกด้วยเครื่องจักรสีข้าวในปริมาณที่มากกว่าข้าวกล้องวิถีธรรม เลยทำให้ข้าวซ้อมมือวิถีธรรมนุ่มกว่าข้าวกล้องวิถีธรรม

link to พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ http://rirs3.royin.go.th/dictionary.asp

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เรื่องข้าวความเห็น (0)