ภาพในอดีต (21/11/57)

วันนี้มีภาพในอดีตของโรงเรียนดาราวิทยาลัยมาให้ชมค่ะ

ต้องขอขอบคุณ เว็บไซต์ พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ ดาราวิทยาลัย ของโรงเรียน ซึ่งภาพเหล่านี้เป็นภาพที่หายากมาก และควรแก่การรักษาเอาไว้ให้กับนักเรียนรุ่นปัจจุบัน และรุ่นต่อ ๆไป ได้ชมบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวสุภรัตน์ รัตนงาม ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)