โครงการสอนเสริม (20/11/57)


ในภาคเรียนที่ 2/2557 นี้ ดิฉันได้จัดทำโครงการ การสอนเสริม วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

ความเป็นมาและปัญหา

จากการจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 ห้อง จำนวนนักเรียน 599 คน พบปัญหา คือ กิจกรรมของทางโรงเรียนในภาคเรียนที่ 2 มีหลายกิจกรรม ทำให้ระยะเวลาในการเรียนลดลง และผู้เรียนยังมีความสามารถทางการเรียนรู้ไม่เท่ากัน เกิดปัญหาการเข้าใจบทเรียนไม่พร้อมกัน บางคนเรียนช้า ต้องการใช้เวลาในการเรียนแต่ละเรื่องมากกว่าผู้เรียนคนอื่น ๆ ทำให้ผู้เรียนที่เรียนเร็ว หรือเรียนได้ในระดับปกติเกิดความเบื่อหน่ายและขาดความสนใจ และมีนักเรียนจำนวนมากขาดทักษะการปฏิบัติงานในแต่ละเนื้อหา บางคนไม่สามารถปฏิบัติงานที่ครูมอบหมายได้เลย เป็นผลทำให้ผู้เรียนไม่มีชิ้นงานส่งครูผู้สอน หรือบางคนมีชิ้นงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เมื่อครูผู้สอนซักถามในประเด็นหรือเนื้อหาที่สำคัญของการเรียนการสอนในแต่ละครั้ง ผู้เรียนไม่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้อง และในขณะที่ดำเนินการสอนอยู่นั้นผู้เรียนกลุ่มนี้ มักไม่ตั้งใจเรียน คุยกันเวลาเรียน และชอบแกล้งเพื่อนคนอื่น ทำให้ผู้เรียนคนอื่นไม่มีสมาธิในการเรียน

ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สามารถสรุปปัญหาได้ดังนี้ 1) นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหา เรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ที่เรียนน้อยมาก 2) นักเรียนไม่มีชิ้นงานส่งครูผู้สอน หรือบางคนมีชิ้นงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง

จากปัญหาที่พบผู้สอนจึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดโครงการ เรียนเสริม วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 13 ห้อง จำนวนนักเรียน 599 คน ที่ยังขาดยังทักษะในการปฏิบัติงานทางคอมพิวเตอร์ และยังไม่เข้าใจเรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 ที่ชัดเจนพอ อีกทั้งยังเป็นการตามชิ้นงานของนักเรียนที่ไม่มีชิ้นงานส่งครูผู้สอน หรือมีชิ้นงานส่งแต่ผลงานอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง เพื่อให้ผลงานอยู่ในเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการสอนเสริม วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหาการเรียนการสอน

1.ประวัติความเป็นมาของอินเทอร์เน็ต

2.การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต

3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8

4.การพิมพ์ข้อความในเว็บเพจ และการตกแต่งเว็บเพจด้วยรูป

5.การสร้างตารางในเว็บเพจ

6.การสร้างจุดเชื่อมโยง และการบันทึกเว็บเพจ

7.การสร้างเว็บ และการนำเสนอเว็บ

หมายเลขบันทึก: 581203เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 15:29 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี