ยุคของความคิดและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป

แสงเทียน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีการพัฒนาของอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นสมาร์ทโพน แท็บเล็ตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่ง่ายกว่าแต่ก่อน ดังนั้นจึงมีการติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร รูปภาพ วีดีโอ ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนแบบส่วนตัว หรือเป็นกลุ่ม สิ่งเหล่านี้ได้มีความรวดเร็วในการสื่อสารถึงกัน สิ่งเหล่านี้จะสื่อสารกันโดยเทคโนโลยีสังคมออนไลน์ (social network) ซึ่งมีทั้งด้านดี และด้านลบ ในลักษณะของการนำไปใช้งาน นั่นหมายถึง ค่านิยมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่ได้แลกเปลี่ยนกัน บางเนื้อหา บางเรื่องราว ยังมีค่านิยมที่ผิดนั่นหมายถึงการใช้การยอมรับ และชื่นชม ในสิ่งที่ไม่น่าชื่นชม อย่างเช่น การใช้คำหยาบของกลุ่มบุคคลที่ได้โพสลงในยูทูบ แต่กลับได้รับความนิยมและเป็นที่น่าสนใจของสื่อที่เอามาตีแผ่ เผยแพร่ หากมองในแง่ของผลกระทบ นั่นคือเยาวชน เด็กที่ยังไม่ได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองว่า การพูดคำหยาบคือสิ่งไม่ดี ไม่ควรกระทำ ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างของค่านิยมที่ผิดๆ ในยุคพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แสงเทียนแห่งปัญญาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ...