สอนอย่างไรให้เด็กรู้ภาษาไทยภายในเทอมแรก และสอนอย่างไร ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ 4 โดย ชาตรี สำราญ

เทคนิคการสอนของผม พอสรุปได้ว่า 1. สอนโดยอาศัยประสบการณ์จริงเป็นหลัก สื่อการสอนอาศัยของจริงมากกว่าภาพ หุ่นจำลอง 2. สอนโดยอาศัยวัฒนธรรมทางภาษาแม่มาสู่วัฒนธรรมภาษาที่สอง 3. สอนโดยให้เด็กเป็นผู้คิด เรื่องราวที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า ให้เด็กเรียนในสิ่งที่ผมอยากจะสอน 4. สอนจากโครงสร้างส่วนรวมมาสู่ส่วนย่อย 5. สอนโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ามาสู่ประสบการณ์ใหม่

การเขียนก็เช่นกัน ผมจะให้เด็กดูบัตรคำก่อนในตอนแรกแล้วอ่านเขียนตามคำบอกในบัตรคำนั้น ถ้าเด็กคนไหนเขียนบัตรคำไม่ได้ก็ให้ดูบัตรคำ พอดูแล้วเขาก็เขียนต่อจึงเป็นอันว่าเด็กเขียนคำได้ถูกต้องทุกครั้งไปจนเห็นว่าเด็กๆ มั่นใจตัวเองแล้ว ผมก็บอกให้เขียนโดยไม่ให้ดูบัตรคำบ้าง ฝึกบ่อยๆ ก็ทำได้ในที่สุดมีเพียงบางคนเท่านั้นที่จะขอดูบัตรคำ เทคนิคการสอนของผม พอสรุปได้ว่า

1. สอนโดยอาศัยประสบการณ์จริงเป็นหลัก สื่อการสอนอาศัยของจริงมากกว่าภาพ หุ่นจำลอง

2. สอนโดยอาศัยวัฒนธรรมทางภาษาแม่มาสู่วัฒนธรรมภาษาที่สอง

3. สอนโดยให้เด็กเป็นผู้คิด เรื่องราวที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่า ให้เด็กเรียนในสิ่งที่ผมอยากจะสอน

4. สอนจากโครงสร้างส่วนรวมมาสู่ส่วนย่อย

5. สอนโดยการเชื่อมโยงประสบการณ์เก่ามาสู่ประสบการณ์ใหม่

ผลการสอนด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2534 จนกระทั่งถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2534 เด็กๆ สามารถเขียนในสิ่งที่เขาอยากจะเขียนได้ ดังนี้คือ

เรื่องนก

นกบินไปที่ภูเขา

ฉันเห็นตั๊กแตน

ฉันเห็นปลา

ฉันเห็นผีเสื้อ

ด.ช.อับดุลฮาดี แวสะมาแอ ป.1

2 ก.ค. 34


เรื่องดูดอกไม้

นกดูดอกไม้สวยงาม

พ่อดูนกบินบนท้องฟ้า

แม่ดูนกบินบนท้องฟ้า

ครูดูนกบินบนท้องฟ้า

ฉันดูนกบินบนท้องฟ้า

พี่ดูนกบินบนท้องฟ้า

ด.ญ.ไอนี มูบา ป.1

2 ก.ค. 34


เรื่องนก

ฉันชอบดูนกบินมาก

พ่อชอบดูนกบินมาก

แม่ชอบดูนกบินมาก

พี่ชอบดูนกบินมาก

ด.ช.มะบูตะ ยูนุ ป.2

2 ก.ค. 34


เรื่องนกแก้ว

นกแก้วของฉันนั้นแสนสวย

นกแก้วสีสวย

พี่ไปที่บ้านเพื่อนเล่นนกแก้ว

นกแก้วบินบนท้องฟ้า

เราเล่นนกแก้วทุกวัน

ด.ญ.นูรอัยนี บาโฮง ป.1

2 ก.ค. 34


เรื่องกระต่าย

พี่ชอบเล่นกระต่ายมาก

พี่ไปโรงเรียนก็เห็นดอกไม้

ก็เห็นกระต่ายมาก

เพื่อนเพื่อนก็มีกระต่ายมาก

ฉันดูกระต่าย

ด.ญ.โรหานีย์ เจ๊ะซู ป.1

2 ก.ค. 34


และในวันที่ 20 สิงหาคม 2534 ซึ่งเป็นวันสอบวัดผลก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ผมให้เด็กๆ เขียนเรียงความอิสระส่งผม จะขอคัดตัวอย่างมาให้ดู เช่น


บ้านของฉันมีดอกไม้

บ้านของฉันอยู่กันหลายคน

ฉันชอบปลูกดอกไม้ไว้หน้าบ้าน

ดูแล้วสวยงามมาก

สีเหลืองก็มี

ฉันรดน้ำทุกวัน

ด.ช.ซัมรี หะยีวาแม ป.1

20 ส.ค.34


ฉันปลูกดอกไม้

กับพ่อแม่ทุกวัน

พออยู่วันหนึ่ง

ดอกไม้สีสวยมากมาย

ทุกคนดูดอกไม้

ด.ญ.สุไรยา เจ๊ะเต๊ะ ป.1

20 ส.ค. 34


พี่ไปตลาดซื้อแพะ

แม่ไปตลาดซื้อเงาะ

น้องกินเงาะทุกวัน

พ่อไปซื้อขนม

พี่ร้องไห้

ด.ช. กูฮะ กูเงาะ ป.1

20 ส.ค. 34


บ้านของฉันสวย

ฉันมีบ้านสวย

พ่อมีบ้านสวย

แม่มีบ้านสวย

พี่มีบ้านสวย

น้องมีบ้านสวย

ด.ช.อันดุลฮาดี แวสะมาแอ ป.1

20 ส.ค. 34


ฉันมีวัวอยู่ตัวหนึ่ง

พ่อกับแม่ก็เลี้ยงวัวจนท้องได้ลูก

ฉันดีใจที่มีลูกวัว

ฉันดีใจมากที่ลูกวัวร้องได้

พ่อและน้องก็ดีใจมากมาย

ด.ญ.ยูฮันนี บูเต๊ะ

20 ส.ค. 34


ตัวอย่างที่ยกมาให้เห็นคัดจากเด็ก 3 ระดับ ที่รับรู้การเรียนภาษา จนสามารถนำมาถ่ายทอดสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดได้ ตามระดับความคิดและความสามารถในการใช้คำ

อ่านเป็นเล่มได้ที่นี่ https://docs.google.com/docume... 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชาตรี สำราญความเห็น (0)