JJ14V11_2 เครือข่าย Show and Share จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๒

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เครือข่ายการจัดการความรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ด้วยการสนับสนุน ของ สกอ จัดกิจกรรม LNN Show and Share ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

งานนี้ JJ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ในปีที่ ๒ นำภาพกิจกรรม เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์

ทำไม KM ไม่ประสบความสำเร็จ

และ กิจกรรม สะท้อน การเรียนรู้ บางส่วน เรียกว่า ททท ทำทันที เพื่อพัฒนา มาฝากครับ

JJ14 ฅ ฅนเดิม ( 181114)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปอีกที. มีผลงานโชว์ให้ อาจารย์ชมแน่นอนค่ะ(สัญญาใจไฟปรารถนา) นะคะ